Cennik

Cennik Przedszkola na rok oświatowy 2019/2020
  1. Jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 150,00 zł wpłacana podczas zapisu dziecka do Przedszkola. Opłata ta pokrywa ubezpieczenie całoroczne dziecka oraz wyposażenie w materiały dydaktyczne.
  2. Opłata stała za opiekę sprawowaną nad dzieckiem w wysokości 270,00 zł miesięcznie
  3. Opłata za wyżywienie dziecka w wysokości 9 zł dziennie
Cennik Przedszkola na rok oświatowy 2019/2020
(dla rodziców dzieci uczęszczających do naszego Żłobka)
  1. Jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 150,00 zł wpłacana podczas zapisu dziecka do Przedszkola. Opłata ta pokrywa ubezpieczenie całoroczne dziecka oraz wyposażenie w materiały dydaktyczne.
  2. Opłata stała za opiekę sprawowaną nad dzieckiem w wysokości 200,00 zł miesięcznie
  3. Opłata za wyżywienie dziecka w wysokości 9 zł dziennie

Opłata stała pobierana jest za opiekę sprawowaną nad dzieckiem w Przedszkolu w godzinach 6.00- 17.00 niezależnie od ilości godzin.

Opłaty te należy dokonywać na konto bankowe Żłobka (mBank):
77 1140 2004 0000 3002 7503 8403
Zajęcia dodatkowe :

Język angielski, gimnastyka ogólnorozwojowa, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne, matematyka na wesoło, dogoterapia są bezpłatne.