Cennik

Cennik Przedszkola na rok 2024
  1. Jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 200,00 zł wpłacana podczas zapisu dziecka do Przedszkola. Opłata ta pokrywa ubezpieczenie całoroczne dziecka oraz wyposażenie w materiały dydaktyczne.
  2. Opłata stała za opiekę sprawowaną nad dzieckiem zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  3. Opłata za wyżywienie dziecka w wysokości 16 zł dziennie

Opłata stała pobierana jest za opiekę sprawowaną nad dzieckiem w Przedszkolu w godzinach 6:30 - 17:00 niezależnie od ilości godzin.

Opłaty te należy dokonywać na konto bankowe Przedszkola (bank PKO BP):
44 1020 1390 0000 6502 0546 7016
Zajęcia dodatkowe :

Język angielski, gimnastyka ogólnorozwojowa, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne, matematyka na wesoło, dogoterapia są bezpłatne.